Hotellimajoitukset

Hotellimajoitusta tarvitsevat hoitavat itse varaukset. Alla on Tampu ry:n sopimat kiintiövaraukset.

Scandic Tampere Koskipuisto
Varaus on tehtävä 8.5.2020 mennessä.

Original Sokos Hotel Villa ja Solo Sokos Hotel Torni Tampere
Varaus on tehtävä 24.4.2020 mennessä.

Lapland Hotel Tampere
Varaus on tehtävä 24.4.2020 mennessä.

 

Koulumajoitus

Järjestävä organisaatio harkitsee koulumajoitusta junioriorkestereille jos sille on tarvetta.

Jos orkesterinne on kiinnostunut koulumahjoituksesta, ottakaa yhteyttä tämän vuoden loppuun mennessä: Päivi Pyymäki, sposti pyymakipaivi@gmail.com